Zarząd KNS UNESCO

Prezes Koła

Eliza Szmyd, studentka II roku studiów stacjonarnych.

Absolwentka kierunku lingwistyka stosowana ze specjalizacją tłumaczeniową w zakresie języka angielskiego i niemieckiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się antropologią kulturową oraz nieprzekładalnością, a także przekładem tekstów specjalistycznych. Wolne chwile poświęca na podróże, naukę języka rosyjskiego oraz szlifowanie kondycji fizycznej.

Wiceprezes Koła

Jessica Mendrek, studentka I roku studiów stacjonarnych.

Absolwentka kierunku filologia germańska. Interesuje się przekładem ustnym i komunikacją międzykulturową. W wolnym czasie zwiedza świat i uczy się języka chorwackiego.

 

Sekretarz Koła

Paulina Deryło, studentka II roku studiów stacjonarnych.

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się historią dyplomacji i kulturą żydowską. W wolnym czasie uczy się hiszpańskiego i jidysz. Jej marzeniem jest praca w strukturach ONZ.

 

 

Skarbnik Koła

Robert Olechnowicz, student I roku studiów stacjonarnych.

Absolwent filologii angielskiej z językiem niemieckim na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się tłumaczeniem tekstów naukowych i biznesowych, a także komputerowym przetwarzaniem języka naturalnego. Miłośnik muzyki, w szczególności różnych odmian metalu oraz industrialu. W wolnych chwilach podróżuje po górach i biega maratony.

 

Opiekun Koła

mgr Kamila Midor, doktorantka w Katedrze UNESCO (fot. Tosia Bukowska) 

Anglistka i iberystka, absolwentka przekładu i komunikacji międzykulturowej w Katedrze UNESCO. Interesuje się kulturami amerykańską i iberyjską, językoznawstwem kognitywnym, a także psychiatrią i psychologią.